หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดย : mai
อ่าน : 1186
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับคัดเลือก จำนวน  ๕ โรงเรียนได้แก่
๑.โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
๒.โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) 
๓.โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
๔.โรงเรียนวัดโซติการาม 
๕.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
เพื่อให้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.innoobec.com

หนังสื่อนำ คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก