หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559
โดย : mai
อ่าน : 1208
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาพอเพียงที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดกรอง

และคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559  

โดยจัดส่งแบบขอคัดกรองผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (หน้า 3) ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ภายในวันที่ 16 พฤษาคม 2559 

Download
หนังสื่อนำ       คลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิก