หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การนิเทศกับนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โดย : kingkan
อ่าน : 743
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

นางจริยา สวนคล้าย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ให้การนิเทศกับนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในการฝึกประสบการณ์
ในวันที่ 26 มีนาคม 2561