หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : บรรยายพิเศษกรอบการทำงานของศึกษานิเทศก์ และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
โดย : kingkan
อ่าน : 731
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

นางจริยา  สวนคล้าย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  บรรยายพิเศษกรอบการทำงานของศึกษานิเทศก์ และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1