หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
โดย : kingkan
อ่าน : 1104
พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(Upright Education Office Service Area Declaration) และเป็นประธานในการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์  2