หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญประชุมเพื่อมอบหมายงานกลุ่มนิเทศติกตามและประมเินผลการจัดการศึกษา
โดย : kingkan
อ่าน : 991
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ขอเชิญประชุมเพื่อมอบหมายงานกลุ่มนิเทศติกตามและประมเินผลการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ สพป.นนทบุรี เขต 1
ณ วันที่  22  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2