หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คณะวิจัยจากจังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา\"โครงการส่งเสริมการเแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในต่างประเทศโดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของอะคิตะ\"
โดย : kingkan
อ่าน : 1098
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ต้อนรับ Mr.Jun Numaya และ Mr.Masaaki Obara คณะวิจัยจากจังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา"โครงการส่งเสริมการเแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในต่างประเทศโดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของอะคิตะ" 

  นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Jun Numaya และ Mr.Masaaki Obara คณะวิจัยจากจังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอสีมภาษณ์ และเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา"โครงการส่งเสริมการเแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในต่างประเทศโดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของอะคิตะ" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2