หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
โดย : kingkan
อ่าน : 391
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2