หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การอบรมหลักสูตร\\\"ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น \\\"
โดย : kingkan
อ่าน : 597
จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"
ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น " เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 และได้รับเกียรติจากคณะทีมงานของ สสวท.นำโดย อาจารย์กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ได้ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ซึ่งรับผิดชอบ เป็นศูนย์อบรมสะเต็มให้แก่หน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี