หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : Everytime Everywher,We can Learn
โดย : plam
อ่าน : 456
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนพพร  มากคงแก้ว  ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ มอบหมายให้นางวชิรนุช  พรหมภัทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
พร้อมด้วยนางสาวพรชนก  คณาอนันต์  รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูตนแบบจิตอาสาในการจัดทำคลิปการสอน 
เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนทางไกลโดยใช้วีดีทัศน์ (Video Clip) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ทั้ง ๔ ศูนย์  ครูต้นแบบจิตอาสาทุกท่าน  ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา