หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : plam
อ่าน : 356
จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายนพพร  มากคงแก้ว  ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรชนก คณาอนันต์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาตารย์ปรัชญา  ใจภักดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บรรยายเทคนิคบันใด ๖ ขั้น  สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting อีกทั้งแกนนำได้รับการพัฒนาจาก สพฐ. นางรัชฎาภรณ์  ทิพย์การจนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และครูจุรีภรณ์  สาระอาภรณ์ ครู สพป.นนทบุรี เขต ๑ ร่วมขยายผลให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๕-ป.๖ ของทุกโรงเรียนใรสังกัด ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี