หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่ (R-Local01)
โดย : plam
อ่าน : 294
พุธ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่ (R-Local01)